Logowanie

Logowanie

Logowanie do systemu iprzedszkole.eduportal.koszalin.pl                                         1. Proszę wpisać w pasku przeglądarki : iprzedszkole.eduportal.koszalin.pl 2. Wybrać opcję : nie pamiętam jak się zalogować ( wpisać swój PESEL, nie dziecka !) 3. System wyśle do Państwa na pocztę elektroniczną login, którym należy dalej się posłużyć przy czynnościach logowania. 4. Kliknąć na przysłany link aktywujący, podając swoje hasło (Więcej oLogowanie[…]

Informacja dla rodziców dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola nr 37 w Koszalinie. Szanowni Państwo, zapraszamy na spotkania integracyjne w Przedszkolach zastępczych, w których dzieci będą miały zapewnioną opiekę. Zgodnie z Państwa oczekiwaniami zapraszamy w godzinach popołudniowych 1500 – 1630 : Przedszkole Integracyjne – pon. 28.08.2017 r. Przedszkole nr 21 – wt. 29.08.2017 r. Przedszkole nr 7Więcej o[…]

Umowa

Umowa

Umowa-cywilno-prawna-na-rok-szkolny-2017-18 Zapraszamy rodziców dzieci nowo przyjętych, które będą uczęszczały do Przedszkola nr 37 w Koszalinie od 1 września 2017 r. (również rodziców dzieci rozpoczynających swoją edukację w miesiącu grudniu) o zapoznanie się z umową cywilno-prawną i wypełnienie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (bez wpisywania numeru umowy i daty). Prosimy o wydruk dwustronny. Umowę należy podpisać iWięcej oUmowa[…]

Serdecznie witamy

Serdecznie witamy

Serdecznie witamy na stronie internetowej Przedszkola nr 37 w Koszalinie. Znajdą na niej Państwo aktualności z życia naszego przedszkola oraz informacje przydatne dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. Zapraszamy do częstych odwiedzin!